Đàn bà dễ có mấy tay

19

Trong số những người đáng được bầu là “Người Phụ nữ của năm 2017″( women of the year ), phải kể những phụ nữ Kurdes

Phụ nữ Kurdes ( Kurds ), hồi giáo, sống trong những vùng hồi giáo cực đoan, nhưng là những người đàn bà khả ái, tự do, không trùm đầu, sống ngang hàng với đàn ông, chiến đấu dũng cảm như đàn ông, bên cạnh đàn ông. Không một chút mặc cảm.Trước sự đe dọa của Daech ( Daesh ), tổ chức hồi giáo khủng bố, đông đảo đàn bà Kurdes đã cầm súng chiến đấu, nhiều người nắm chức chỉ huy.Số đàn bà tử thương rất cao. Kẻ thù coi đàn bà Kurdes là ưu tiên phải tiêu diệt, vì không sợ chết, nhưng rất sợ bị giết bởi tay đàn bà, thân thể ô uế, hết về với Allah, với 72 trinh nữ.


Thế giới , đặc biệt là các nước Tây Phương, đã loại trừ được Daech là nhờ những người Kurdes. Vì đánh nhau kiểu các nưóc giầu, sợ có lính thiệt mạng, chỉ dội bom, pháo kích, sẽ không bao giờ chiến thắng nổi bọn khủng bố, lấy dân làm bình phong hay trốn tránh trong các vùng núi hang hóc. Chỉ cần nhìn những gì đang xẩy ra ở Afghanistan.
Dân Kurdes là những chiến sĩ vùng núi không ai bì kịp. Họ chiến đấu chống Daech một cách quyết liệt, hữu hiệu, đã loại trừ các lực lượng khủng bố ở Syrie, Irak, quân đội chính quy chỉ việc tới tiếp thu.

Người Kurdes chiến đấu dũng cảm vì 2 lý do:

Thứ nhất : để bảo vệ làng xóm. Thứ hai : để hy vọng sau đó, thế giới, nhớ ơn, sẽ giúp họ thành lập một quốc gia Kurdes, giấc mơ của mỗi người Kurde.

Bởi vì người Kurdes, gần 40 triệu, dân tộc đông thứ tư ở Trung Đông, vẫn lang thang, không có đất nưóc, sống nhờ ở Syrie ( Syria ), Irak ( Iraq) , Turqie ( Turkey, Thổ Nhĩ kỳ ) và Arménie ( Armenia ). Các nưóc Tây Phương cũng cho họ cái ảo tưởng lập quốc đó.
Giặc khủng bố dẹp xong, thế giới lơ đi. Mượn cung bắn thỏ; thỏ chết, bẻ cung. Dân Kurdes, một lần nữa, bị phản bội. Không những bị quên lãng, còn bị tàn sát. Thổ Nhĩ kỳ phát động chiến dịch càn quét oanh tạc đại quy mô những vùng đất Kurdes. Trước sự im lặng đồng lõa của thế giớI.
Các nước Hồi giáo, nhất là Thổ, rất sợ một quốc gia Kurde. Các nước Tây phương o bế Thổ vì chiến thuật, nhất là vì đã thương lượng để Thổ ngăn chận làn sóng di dân ồ ạt tràn vào Âu Châu.
Vì quyền lợi trước mắt, Tây Phương quên một điều : giúp người Kurdes là sòng phẳng ơn nghĩa. Và người Kurdes, rất cởi mở, không qua khích về tôn giáo, là đồng minh hữu hiệu nhất cho thế giới văn minh ở Trung Đông.
Người Kurdes chiến đấu dũng cảm, nhưng có khuyết điểm lớn : rất chia rẽ. Các nhóm Kurdes chống nhau, nhiều khi đánh nhau dữ dội. Dân Kurdes suốt đời sống trong chiến tranh, tang tóc, thù trong, giặc ngoài.


Nếu cần rút tiả vài bài học :
1. Không nên trao vận mệnh mình cho các cường quốc. Cường quốc nào cũng chỉ nghĩ tới quyền lợi của họ. Khi không cần nữa, họ phủi tay
2.  Chiến đấu dũng cảm tới đâu, nhưng nếu chia rẽ, sẽ không có nổi một quốc gia như người Kurdes. Hay quốc gia sẽ tan rã.

Chỉ tội cho phụ nữ Kurdes, sẽ còn phải cầm súng mãi mãi. Ở cái tuổi những phụ nữ khác, những thiếu nữ khác nói chuyện thời trang và mơ mộng tình ái.

 

Từ Thức